Szkoła Nauki Jazdy "OLA"

Jeżeli tutaj jesteś to oznacza, że szukasz dobrej szkoły.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

O nas

Prowadzimy szkołę od 2008 roku. Polepszamy jakość idąc na bieżąco z dynamicznie zmieniającymi się przepisami.

Nasi kursanci mogą spodziewać się wykwalifikowanych instruktorów, a egzamin zdawać na naszych samochodach.

Dbając o komfort i swobodę nauki oferujemy naszym kursantom dostęp do placu manewrowego IDENTYCZNEGO jak w WORD Tomaszowo (okolice Żagania). Wszelkie formalności związane z zapisem możesz załatwić u nas na miejscu.

Galeria

Co powinieneś wiedzieć przed przystąpieniem na kurs?

Kategoria AM

Uprawnia do kierowania:

• motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3 lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

• czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Kategoria A1

Uprawnia do kierowania:

• motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, moce nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg

• motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

• pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Kategoria A2

Uprawnia do kierowania:

• motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunki mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.

• motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat.

Kategoria A

Uprawnia do kierowania:

• motocyklem (motocykl – pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100kg, Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata albo 20 lat jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, ale do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia

• pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

U nas nie ma żadnych ukrytych kosztów!

Kategoria B
Szkolenie podstawowe z teorią:1800 zł
Szkolenie podstawowe bez teorii:1700 zł
Szkolenie uzupełniające:60 zł / 1h
Badania lekarskie:100 zł
Egzamin Państwowy WORD:
teoria30 zł
praktyka140 zł
Kategoria A
Kurs kat. AM350 zł
Kurs kat. A11450 zł
Kurs kat. A21450 zł
Kurs kat. A1450 zł
Badania lekarskie100 zł
Egzamin Państwowy WORD kat. AM:
teoria30 zł
praktyka140 zł
Egzamin Państwowy WORD kat. A1, A2 i A:
teoria30 zł
praktyka180 zł
Kategoria A/A2 wraz z kategorią B
Szkolenie podstawowe z teorią lub bez teorii:3000 zł
Szkolenie uzupełniające:60 zł / 1h
Badania lekarskie:100 zł

Kontakt

<center>Aleksandra Bielska</center>

Aleksandra Bielska

tel. 781 782 070

Instruktor kat. B

<center>Emil Bielski</center>

Emil Bielski

tel. 607 764 542

Instruktor kat. A i B

Żagań, ul. Środkowa 18c

© Copyright SNJ OLA. Wszystkie prawa zastrzeżone.